Aleja glagoljaša

Aleja glagoljaša je turistička i kulturna znamenitost u sjevernoj Istri. Čini je serija od 11 spomenika postavljenih između istarskih gradića Roča i Huma, a u čast prvom slavenskom pismu glagoljici.

Nalazi se duž ceste koja vodi od mjestašca Roča do najmanjeg grada na svijetu, Huma. Mjesto Roč je od 13. stoljeća bio snažno središte glagoljaške pismenosti i književnosti. Ukupna duljina aleje je sedam kilometara.

Nastala je kao projekt Čakavskog sabora.

Ideju je za nju dao hrvatski književnik Zvane Črnja, a osmislili su je kipar Želimir Janeš i profesor Josip Bratulić. Ona je spomen-obilježje glagoljašima i glagoljaštvu. Pokazuje put istarskoga, hrvatskoga i slavenskoga glagoljaštva, svjedoči o središtima hrvatske srednjovjekovne glagoljske književnosti na području Istre, upućuje na slavenske korijene te pismenosti i njezin kontinuitet od XI. stoljeća do današnjih dana. Također uprizoruje način očuvanja nacionalne samosvojnosti vlastitom duhovnošću, kojom je ujedno uspostavljena veza s ostalim slavenskim i europskim narodima.

Više o Aleji

HR